dimg/yazi/22381230202496521772kisisel-blog-kitle-iletisim-araclari.jpg

Siyasi ya da güncel haberlere dayalı yazan kişisel blog yazarları bilgi için ana akım medyaya büyük ölçüde muhtaç kalırlar. Genellikle ana akım medyadaki bilgileri "filtreler" ve buna kişisel bir görüş veya analiz ekler. Kişisel blogcular, gözetleme ve korelasyon gibi geleneksel haber işlevlerini yerine getirirler, ancak bunu diğer medya kuruluşları tarafından yayınlanan bilgilere dayanarak yaparlar. kişisel blogcuların çoğu profesyonel gazeteci olmadığı ve yeterli kaynak ve uzmanlığa sahip olmadığı için bu anlaşılabilir bir durumdur. Kişisel blog yazarlarının gönderilerinde oluşturdukları en çok kullandıkları bağlantılar, ana haber web sitelerine giden bağlantılardır. Bu anlamda siyasi ya da güncel haberlere dayalı yazan bloggerlar, genellikle ana akım medyanın haber okuyucularıdır. Haberlere bağımlılık siyasi bilgiyi önemli ölçüde yordadığı için, kişisel blog yazarlarının siyasi bilgiye yönelik ana akım medyaya bağımlılıkları ürettikleri bilgiye doğrudan bir etki yapar.

 

Buna karşılık, dergi türü kişisel blog yazarları, ana akım medyaya daha az bağımlı olmaları için samimi düşünceler ve iç çalışmalara odaklanırlar. Sonuç olarak, farklı kişisel blog türlerinin kitle iletişim araçları kullanımıyla farklı ilişkileri olması beklenmektedir.

 

Rochell 2021-02-11 21:22:41

Hello talhakosem.com.tr, I hope this email finds you well, I’m writing this email to brief you about the perks of using our product for neck pain named as NeckBc. Since health is the most important thing in our life and being healthy should be a part of our overall life style. But most of the people today are so busy with their work that they do not have time to look after their health. Sometimes working in front of computer can lead to neck pain and that is why we came up with the product that will help you through pain relief in a very convenient way. We have always considered customer satisfaction as our first priority and due to this attribute, we have got many positive reviews from our valuable clients from diverse business backgrounds. So do not miss out because we are offering 50% off on our product see it here: neckbc.com . When such an amazing product is available to you, I’m sure none of you would want to refrain from buying it. Looking forward to serve you with the most effective Product for your neck pain relief.


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı